THEOLOGISCHE VORMING

Theologie voor iedereen

Welkom op onze website

Actueel:
Theologie scherpt je kritische blik waardoor je ziet welke machten onze maatschappij van vandaag in hun greep houden.

Verrassend:
De Bijbel is wereldliteratuur. Een bonte verzameling teksten die de eeuwen door mensen te denken hebben gegeven en een handvat geboden hebben hun leven vorm te geven. Datzelfde geldt voor de christelijke feesten, godsdienstige rituelen en gebruiken en het werk van belangrijke Christelijke denkers. Je zult verrassende inzichten tegenkomen die je helpen je eigen levenservaring te ordenen en positie te kiezen in de wereld van vandaag.

Open:
Er is alle ruimte voor je eigen inbreng.

Vormend:
Ontdek hoe vormend het is om je verdiepen in andere levenservaringen en andere levensperspectieven dan die van je zelf.

Docenten:
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. Ze zijn niet alleen goed thuis in de wereld van de bijbel en de christelijke traditie maar weten die ook te verbinden met de ervaringen en vragen van mensen van vandaag. De meesten van hen werken als predikant in de Protestantse Kerk van Nederland. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme van binnen uit. 

Curriculum
De hele cursus bestaat uit zes blokken van zes avonden. Per cursusjaar worden er twee blokken gegeven:
één in het najaar en en één in de wintermaanden. Elke keer als er een nieuw cursusblok begint, kun je instappen. Hoeveel blokken je volgt is aan jou. De meesten volgen alle zes blokken, anderen één of twee blokken. Het is aan jou.

Wat kost het?
Het cursusgeld bedraagt € 105, - per blok van zes lessen, inclusief een introductie -avond en 1 consumptie per avond.

Geïnteresseerd?
Kom naar onze introductie - avond op donderdag 28 oktober van 20.15. - 21.45 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden.

Aanmelden?
Stuur een mail naar theologischevorming2.0@gmail.com of bel met 0517 233606 of 06 12516488.