Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken 

Dit wandelrondje is 6,7 kilometer lang en begint bij de Sint Jan in Deinum. Vervolgens via de wandelknooppunten 60, 61, 84 en 85 naar de Mariakerk in Blessum. Van daaruit terug naar knooppunt 85 en dan door naar knooppunt 86; daar rechts naar de Sint Margriet. Vanaf de Sint Margriet via de Buorren, de Oedsmawei en de Tiltsjedyk naar de Hegedyk. Daar links tot aan de Pypsterbuorren. Volg de Pypsterbuorren tot over de spoorwegovergang. Dan links It Holt op en terug naar Deinum.

massa.