Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken 

Op de kaartjes hieronder een fietsroute langs alle zeven kerken. De route is ruim 31 kilometer. Prima te doen op een zaterdagmiddag, al kunt u het traject natuurlijk ook verdelen over twee zaterdagen. Start - en eindpunt is de Sint Jan in Deinum.
Overzichtskaartje met daaronder detailkaartjes voor traject Deinum, Boksum, Blessum; voor het traject Leons, Baard, Easterlittens, Winsum; voor het traject Winsum, Baaium, Dronryp, Ritsumasyl, Deinum